statistiekmodule

MobileMobile

We hebben 109 gasten en geen leden online

Populatie, steekproef en frequentietabellen


[Terug naar overzicht hoofdstuk]
          [De absolute frequentie]        [Een frequentietabel]


Statistiek is de wetenschap die beschrijft hoe we gegevens kunnen verzamelen, verwerken en analyseren.

Populatie en steekproef

Een verzameling personen of objecten waarop we een waarneming kunnen uitvoeren, noemen we een populatie.

Een deel van de populatie waarop we een waarneming uitvoeren, noemen we een steekproef.

Voorbeeld:

Een school wil weten op welke manier de leerlingen naar school komen. Ze kunnen in principe dus alle leerlingen van deze school ondervragen (= populatie), maar kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld enkel de leerlingen van het derde jaar te ondervragen (= steekproef). 

Frequentietabellen

Het begrip 'frequentie' wordt best uitgelegd aan de hand van een voorbeeld:

De sportraad van een bepaalde gemeente wil een sportcomplex bouwen en voert hiervoor een statistisch onderzoek uit bij 80 jongeren die een zaalsport beoefenen. Het aantal uren per week dat ze zich in de sporthal bevinden, wordt afgelezen in onderstaande tabel.

Aantal uren zaalsport per week:

Populatie, steekproef en frequentietabel

Als we deze data vervolgens rangschikken van klein naar groot, bekomen we onderstaande tabel met gesorteerde data:

frequentietabellen

In bovenstaande gesorteerde tabel kunnen we nagaan hoeveel maal hetzelfde waarnemingsgetal voorkomt. Zo krijgen we een mooi overzicht van het aantal jongeren dat 2,3,4,5 en 7 uren per week aan zaalsport doet. Deze aantallen worden de (absolute) frequenties genoemd. Een tabel waarin deze frequenties kunnen afgelezen worden, noemen we een frequentietabel.

Frequentietabel:

frequentietabellen

Op basis van een frequentietabel kunnen we de centrummaten en spredingsmaten berekenen.