Uw bedrag:

We hebben 144 gasten en geen leden online

gadgets

We bekijken de rij 1, 5, 9, 13,...van de viervouden plus 1. Je kan zelf nagaan dat ook 1997 deel uitmaakt van deze rij.

We plaatsen deze getallen nu in een soort schema en doen dit als volgt:

  1

   5      9     13

17    21     25     29     33

37     41     45     49     53      57      61

We stellen vast dat het getal 57 in de vierde regel voorkomt en dit op de zesde plaats.

Kan jij ons vertellen in welke regel én op welke plaats het getal 1997 staat?

(dit was één van de vragen op de Nederlandse Wiskunde Olympiade in 1998)

 

De regel en plaats van een getal bepalen (oplossing)