getallenleer

MobileMobile

We hebben 212 gasten en geen leden online

De grafische betekenis van m en q in f(x) = mx + q (richtingscoëfficiënt en constante term)


[Terug naar overzicht hoofdstuk]         [Ontdek het hier zelf!]         [Overzicht oefeningen]


Om onderstaande theorie te begrijpen is het belangrijk dat je een waardentabel kan opstellen én dat je de grafiek van een eerstegraadsfunctie kan tekenen.

 

De richtingscoëfficiënt m

In het functievoorschrift y = mx + q stelt m de richtingscoëfficiënt voor.

Om de grafische betekenis van de richtingscoëfficiënt m te achterhalen, stellen we de waardentabel op van twee verschillende functies. Daarin duiden we de toename van de invoerwaarden (x-waarden) én de functiewaarden (y-waarden) aan.

Voorbeelden:

richtingscoëfficiënt

De richtingscoëfficiënt (rico) is de toename van de y-waarde als de x-waarde met 1 toeneemt.

rico

Als we de richingscoëfficiënt kennen, kunnen we ook de hellingshoek van de bijhorende rechte bepalen.

Weetje: Twee rechten staan loodrecht op elkaar als het product van hun richtingscoëfficiënten gelijk is aan -1.

 

De constante term q


In het functievoorschrift y = mx + q stelt q de constante term voor.

Om de grafische betekenis van de constante term q te achterhalen, stellen we de waardentabel op van twee verschillende functies met dezelfde richtingscoëfficiënt.

Voorbeelden:

rico

We kunnen besluiten dat de waarde van q overeenkomt met de y-waarde die bij de x-waarde 0 hoort. De constante term q bepaalt m.a.w. het snijpunt (0,q) met de y-as.

 


Overzicht oefeningen


Oefening 1: De waarde van m en q bepalen op basis van een grafiek

Oefening 2: De grafiek van een eerstegraadsfunctie tekenen